Obchodní angličtina pro firmy - Buy & Sell B2Vyzkoušet ukázkový kurz ZDARMA
(před samotným spuštěním kurzu budete vyzváni k zadání e-mailu)

 

Obchodní angličtina pro firmy – Buy & Sell B2 – parametry kurzu:

Téma kurzu: Obchodní angličtina pro firmy- Buy & Sell B2 je zaměřená na dodavatelsko-odběratelské vztahy, logistiku, nákup a prodej. Kurz Vás provede širokou slovní zásobou i tematickou gramatikou.
Cílová skupina: Pokročilí, kteří potřebují v rámci své profese pilovat obchodní konverzaci (pracovníci na distribučních centrech, překladištích, nákupčí, logistici, vyšší management.
Délka kurzu: 4 kapitoly, 16 tematických lekcí
Rozsah kurzu: Tematické okruhy:
úvod, nákup (úvod do obchodní angličtiny, základní pojmy, nákup a odpovědnost, hledání nových dodavatelů, průzkum trhu, hospodářské soutěže, veletrhy, porovnání, nabídková jednání, volba nového dodavatele, nastavení nového dodavatele v systému, objednávání)
logistika, řízení zásob (úvod do logistiky, odpovědnost, dopravní prostředky, výběr dopravy, dodávka zboží, fakturace, platební podmínky, řízení zásob, výkaznictví, řešení problémů, podávání stížností)
prodej, péče o zákazníky (úvod do prodeje, propagace, reklama, navazování nových kontaktů, tvorba nabídek, prodávání zboží/služeb, péče o zákazníky, vyřizování stížností, omluvy)
komunikační dovednosti, revize (kominukační dovednosti: telefonování, posílání e-mailů, konverzace, prezentace, setkání, tipy, zkratky, použití formální a neformální angličtiny, finální revize dřívějších jednotek)
Slovní zásoba:
zodpovědnost v nákupu, noví dodavatelé, výběrová řízení, nový dodavatel a jeho zavedení do systému, logistika, druhy přepravy, druhy dopravy pro dodávku zboží, fakturace, skladování, řízení skladových zásob, řešení problémů, stížnosti, zboží a jeho prodej, reklama, marketing, budování nových kontaktů, nabídky, péče o zákazníky, vztahy se zákazníky, komunikace (telefonická, e-mailová), prezentování, vedení porad v týmu, trendy v zaměstnávání
Fráze:
nové kontakty, jednání, projednávání nabídek, stížnosti, omluvy, komunikace přes telefon
Gramatika:
superlativ, komparativ, podmínkové věty, předložky, modální vazby, vyjádření kvantity, minulé časy, imperativ, formální a neformální angličtina- okamžitý překlad vybrané věty či slova- neomezený trénink výslovnosti
– neomezený trénink slovíček, frází, gramatiky a cvičení
– autentické audio poslechy
– hodnotící videa
Kvalita kurzu: Metodika a studijní obsahy jsou vytvořené dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mezinárodních korpusů Univerzity Cambridge a Oxford. Po absolvování celého kurzu obdržíte certifikát, který můžete předložit svému zaměstnavateli nebo při pracovním pohovoru.
Záruka: Garance vrácení peněz bez udání důvodu do 14 dnů. Možnost výměny kurzu do 14 dnů.
Požadováno: Pouze e-mail
Lektor: Neil z OJ
Hodnocení:
Ohodnoťte prosím tento kurz

Obchodní angličtina pro firmy – Buy & Sell B2 – popis kurzu:

Online kurz Obchodní angličtina pro firmy – Buy & Sell B2 je pro ty, kteří potřebují uplatnit angličtinu ve svém zaměstnání na pozici logistik, nákupčí, dále je vhodný pro pracovníky překladišť, distribučních center a pro vyšší management, nebo i pro ty, kteří chtějí své znalosti angličtiny rozšířit. Kurz Obchodní angličtiny pro firmy – Buy & Sell B2 Vás provede tematickými frázemi, gramatikou a slovíčky. Výuka probíhá efektivní, zábavnou a poutavou formou, učit se můžete kdykoliv a kdekoliv.

Pokud Vám kurz z jakéhokoliv důvodu nebude vyhovovat, můžete jej vyměnit za jiný kurz, nebo Vám budou peníze vráceny zpět. Obavy tedy nemusíte mít žádné a můžete se s chutí pustit do svého vzdělávání.

Přejít na OBJEDNÁNÍ kurzu Obchodní angličtina pro znalé začátečníky A2