Základy elektroniky

Vstoupit zdarma do kurzu Excel pro začátečníky
(při prvním vstupu do kurzu je třeba provést bezplatnou registraci, po kliknutí tedy budete požádáni o vyplnění e-mailu a hesla, ihned poté Vám bude kurz zpřístupněn)

 

Základy elektroniky – parametry kurzu:

Téma kurzu: Lektor s mnohaletou praxí, Ing. Pavel Kříž, Vás v tomto online kurzu seznámí se základy elektroniky. V kurzu se naučíte základní pojmy a vše kolem stejnosměrných i střídavých obvodů. Vše je vysvětleno názorně a srozumitelně.
Cílová skupina: Zájemci o studia technických oborů. Všichni ti, kteří základy elektroniky chtějí poznat a orientovat se v nich.
Délka kurzu: 26 lekcí
Další info: Na online kurz se vztahuje garance vrácení peněz. Videa můžete sledovat opakovaně.
Požadováno: E-mail, heslo
Lektor: Ing. Pavel Kříž – učitel, lektor
Hodnocení:
Ohodnoťte prosím tento kurz

Základy elektroniky – popis kurzu:

Jedná se o online kurz určený začátečníkům, ve kterém si vysvětlíme základní pojmy a na jednoduchých obvodech stejnosměrných a střídavých si vysvětlíme vlastnosti a chování jednotlivých součástek.

Pavel Kříž, je autorem tohoto kurzu a také Vás celým kurzem provede. Video kurz je koncipován takovým způsobem, aby jeho výklad byl srozumitelný a názorný. K tomu použijeme interaktivní učebnici elektroniky, se kterou Vás seznámí. Celý kurz je složen z 26 videí a trvá 2 hodiny.

Interaktivní učebnice elektroniky obsahuje tři kapitoly, a to základní pojmy, stejnosměrné obvody a střídavé obvody. Interaktivita spočívá v tom, že u každého tématu máme možnost nastavit parametry, ať už jednotlivých součástek, nebo celých obvodů a můžeme sledovat, jak se tyto změny projeví v konkrétním zapojení.

V kurzu Základy elektroniky se seznámíme s tématy jako například: Základní pojmy elektrického obvodu, napětí, proud, odpor, vodivost, Ohmův zákon, dále si vysvětlíme u stejnosměrného obvodu zdroj napětí, rezistor, sériové a paralelní zapojení, děliče napětí, výkon. U střídavého obvodu si vysvětlíme zdroje střídavého napětí, parametry, fázový posun, impedance Z a reaktance X, výkon, rezistor, cívku nebo kondenzátor či diodu.

Pokud Vás zaujaly informace ke kurzu, není důvod váhat. Pokud chcete znát základy elektroniky, je tento online kurz přímo pro Vás.

Vstoupit zdarma do kurzu Excel pro začátečníky